Results - August Tournament 2014

PlayerScoreSkins
Tenly Fong101 - 65
Glen Gingrich75 - 672
Vincent Kwan81 - 67
Sue-Ping Jiang88 - 68
Stephen Jiang87 - 691
Dale Santos80 - 701
Kenneth Shiba90 - 721
Wei Mao85 - 73
Benjamin Ongsarte92 - 74
Stan Chan99 - 75
Simon Xiao103 - 751
Greg Yip84 - 76
Rich Tuosto100 - 76
Peter Huang112 - 76
Donavan Moore81 - 77
Anderson English92 - 78
Vic Aitkenhead94 - 80
Peter Buron100 - 80
Mike Gnorik110 - 802
Dan Callaway101 - 81
Kwon Lee102 - 84
Don Lee108 - 108
Lawrence Fu109 - 109
Andy Wong118 - 118